Ortahisar Belediyesi, 2 aracı satışa çıkarıyor

İlan Detayı

Resmi İlan

İLAN

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığına ait aşağıda özellikleri yazılı araçlar,  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 45. Maddesine göre  KDV hariç ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır)  açık artırma  usulü ile  satılacaktır.

 1. İhale 22/02/ 2024 Perşembe Günü   aşağıda yazılı saatlerde   Ortahisar Belediyesi’nin ana binasında bulunan   Encümen    Salonunda  yapılacaktır. İştirakçiler istenilen   belgelerle birlikte  İhale    saatinde  hazır   bulunacaklardır.
 2. İhaleye katılabilme şartları ve  İhaleye İştirak Edebilmek İçin Gerekli Evraklar Şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi, ( Tüzel Kişiler için Şirket ortaklarının isimlerine belirtir ticaret ve sicil gazetesi,)

c) Başkası adına vekil olarak katılanların noter onaylı vekaletnamesi ve imza beyanı,

             ç)  İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

             d) Geçici teminat makbuzu,

e) İhale  dokümanını satın aldığına dair makbuz,

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden   herhangi

birini  taşımadığına dair  yazılı taahhütname, ( Örneği İdaremizden temin edilebilir)

             g) İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya   vekilince

imzalanmış  nüshası,

ğ) Mevzuat hükümleri uyarınca Belediyemize  borcu olmadığına dair belge.

 1. 2886 Sayılı DİK ‘nun 6.Maddesinin 2. Bendine göre bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya   sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye    giremezler.
 2. İhale toplam 2 (iki) mal kaleminden ibaret olup iştirakçiler,  her mal kalemi  için ayrı şartname alınacaktır.
 3. İhaleye Çıkarılan  araçlara ait bilgiler ;
SIRA NOMİKTARI (Adet)PLAKA NOMARKAMODELCİNSİDURUMUMUHAMMEN BEDEL

(TL+KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)SATIŞ SAATİ
1161 AK 660TOYOTA2006OTOMOBİLARAÇ ÖN VE ARKADAN HASAR ALMIŞTIR.TABLO-EK.1 de AÇIKLANMIŞTIR.200.000,006.000,0011:00
2161 DN 715IVECO 2000KAMYON (AÇIK KASA)ARACIN HAVA SİSTEMİYLE İLGİLİ FRENLERİNDE ARIZA VAR300.000,009.000,0011:05

      61 AK 660 PLAKALI ARACIN HASARLI PARÇA ve MALZEMLERİ:

         Tablo-Ek.1

Panel,GöstergePerde Hava Yastığı Sol-Sağ
Ön PanjurKapak,Radyator Üst
Ön Çamurluk Davlumbazı SolMotor Kaput Kilidi
Motor Kaput Dayama ÇubuğuÖn Sis Far Çerçevesi Sol
Ön PanelÖn Sis Far Çerçevesi Sağ
Ön Podya Sol-SağMotor Kaput Menteşesi Sol
Ön Şase Kolu Sol-SağMotor Kaput Menteşesi Sağ
Yolcu Hava YastığıAirbag Tetikleyici(2 Adet)
Kapak,TorpidoLastik,Arka Tampon Yan
Ön CamArka Çamurluk Sol
Havuz SacıÖn Tampon
Panel YanArka Tampon
Arka Çamurluk SağÖn Çamurluk Davlumbazı Sağ
Bagaj KapağıArka Panel
Destek Sacı ÇamurlukÖn Tampon Demiri
Lastik,Arka Tampon YanAirbag Kontrol Ünitesi
 1. İhaleye giren ve teklif verenlerin , satışa çıkarılan  araçları görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın mevcut   kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.
 2. Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
 3. İhale ile ilgili şartname , Ortahisar Belediyesi, Eski Akoluk Belediye Binasında bulunan ek hizmet binası  Makine İkmal Bakım ve    Onarım    Müdürlüğü Bürosunda  görülebilir ve    şartname imzalanmak suretiyle  50,00-TL karşılığında   temin edilebilir.
 1. İhale üzerinde kalan istekli , kesinleşen ihale   bedeli   üzerinden   tebliğ   tarihinden    itibaren   15 gün  içerisinde  ihale bedelini,   KDV ve  karar    damga   vergisini  yatırıp makbuzların aslını İdareye ibraz   ederek teslim tesellüm tutanağını imzalamak suretiyle    malzemeleri   teslim      alacaktır.
 2. İhale üzerinde kalan istekli teslime kadar olan kanuni işlemleri yerine getirmezse,  2886 Sayılı Devlet İhale
 3. Kanununun ilgili     maddelerine göre    işlem yapılacaktır.
 4. İstekliler ihale  konusu malzemeleri  , mesai saatleri içinde, Eski Akoluk Belediye Binası yerleşkemizdeki araç park sahasında    Müdürlüğümüz   personeli nezdinde  görebilir.
 5. İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.
 6. İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun  görülerek    karara    bağlanan İhale kararı ise; Üst Yöneticinin (İta Amiri)  onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Üst    Yöneticinin   İhaleyi   fesih etmesi    halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 7. İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde üzerine ihale   yapılana veya vekiline elden veya  taahhütlü    posta   ile  tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya  verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ  tarihi sayılır.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 69.Maddesindeki durum söz konusu olursa aynı maddede belirtilen  süre kadar süre uzatımı  verilebilir.
 9. İhtilafların hal mercii Trabzon Mahkemeleri ve İcra daireleri olup,  İhtilaf halinde  Belediyemiz  Defter   kayıt  ve belgeleri geçerlidir.
 10. Bu şartnamede   belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.
 11. İdare, sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir. Sözleşme yapılmazsa, bu  şartname  sözleşme yerine kaimdir.               

İlanen Duyurulur

#ilangovtr     Basın NO: ILN01980813

150150 kutu
Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Kuzey Anadolu ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!